Categories
Propuestas

Transparència econòmica

El 2018 fou un any en el que es varen desenvolupar les eleccions sindicals de l’Ensenyament Públic no Universitari Valencià i començaren a produir-se eleccions del sector de privada i concertada, de manera que aquestos pressupostos són els que suporten, en gran mesura, la despesa realitzada per aquest concepte. A més, fou un any en el que varem canviar de sistema contable, ja que fou l’any que pasarem d’estar amparades pel CIF de la CS CCOO PV, al CIF de la FECCOO.

Amb tot, el 2018, fou un any en qual vam tenir un balanç global negatiu de – 2.262,75 €

Cal remarcar que la pràctica totalitat dels nostres ingressos de l’executat 2018 (99,3%) provenen de les quotes de les persones afiliades.

Per altra banda, la quasi totes les despeses es dediquen al servei i atenció de l’afiliació, directa o indirectament (manteniment dels locals, atenció telefònica, visites als centres, despeses d’impremta, enviaments en paper, …), element fonamental en la nostra concepció de l’acció sindical que correspon a un sindicat de classe.

És important remarcar que els i les permanents sindicals de la FE CCOO V no perceben en cap cas cap complement salarial per la seua tasca sindical.