Categories
Propuestas

Transparència en l’afiliació

Des de la FE CCOO PV mantenim el nostre compromís amb la trànsparència, perque considerem que a més de ser un exercici sà de comunicació, és fonamentalment una ferramenta per a la participació.

Sols es pot participar de forma constructiva i efectiva si tenim informació sobre allò que anem a decidir.

El repte d’augmentar l’afiliació és permanent en CCOO, ja que és garantia de la nostra independència com a organització sindical. A més ens permet mantenir la força sindical necessària per garantir els drets dels treballadors i les treballadores, la negociació, la salut laboral, l’assessorament laboral i jurídic, treballar per la igualtat d’oportunitats i els serveis a l’afiliació.

L’evolució de l’afiliació a la FE CCOO PV mostra una tendencia a l’alça en els darrers anys:

A continuació la gràfica d’altes i baixes de la FE CCOO PV durant l’any 2019:

Dos son els motius majoritaris que expressen les persones que sol·liciten la baixa del sindicat: motius econòmics o per jubilació.

Les altes produides responen majoritariament a la tasca d’acció sindical que fan els delegats i les delegades, a la formació promoguda derivada de l’aposta de la FE CCOO PV per l’oferta d’ocupació pública i a la cobertura de serveis que proporciona la FE CCOO PV per a les persones treballadores.

En el conjunt del 2019 la afiliació ha mostrat un augment com es pot veure en la gràfica següent: